Over Ons

Onze Missie

De Rainforest Alliance werkt aan het behoud van biodiversiteit en aan duurzaam levensonderhoud door ecologisch landgebruik, maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bedrijfsleven en duurzaam consumentengedrag.

Onze Visie

Wij hebben een wereld voor ogen, waarin de mens en de natuur gezamenlijk floreren.

Onze strategie

Wij geloven dat we de bossen het best kunnen behouden door ervoor te zorgen, dat het voor bedrijven en gemeenschappen winstgevend is om ze te behouden. Dat betekent dat we boeren, bosbeheerders en toeristische bedrijven helpen om hun ecosystemen te beschermen, en er zo meer economisch voordeel uit te halen. Dat de arbeiders goed opgeleid zijn en werken onder veilige omstandigheden, dat ze beschikken over goede sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en woningen. Zodra bedrijven voldoen aan criteria op het gebied van milieu en sociale arbeidsomstandigheden, helpen wij ze om de aansluiting te maken met de wereldwijde markt, waar de vraag naar duurzame producten en diensten alleen maar groeit.


Wat is de Rainforest Alliance? Onze missie, onze resultaten, onze passie. In een paar pakkende minuten. Bekijk de video.


Lees meer over hoe de Rainforest Alliance..