Rainforest Alliance

BBC onderzoek naar theeplantages in Assam

Evenals bij andere tropische gewassen komt er bij de theeteelt een aantal milieu- en sociale uitdagingen voor. De Rainforest Alliance is zich, sinds we in 2007 zijn gaan werken in de theesector, hier van bewust. We nemen de beschuldigingen en beweringen in BBC’s File on 4 en andere programma’s dan ook serieus. We prijzen het BBC-team voor het aan het licht brengen van deze nog steeds voorkomende, systemische en diepgewortelde problemen in de theesector in regio’s als Assam. Momenteel loopt een onderzoek naar de beschuldigingen.

Rainforest Alliance gecertificeerde boerderijen zijn gecertificeerd volgens de SAN (Sustainable Agriculture Network) standaard. De SAN is een onafhankelijke organisatie, die bestaat uit een verzameling van natuurbeschermingsgroepen, waaronder de Rainforest Alliance (zie ook www.san.ag). De standaarden die door de SAN zijn ontwikkeld voldoen aan de Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards van de International Social and Environmental Accreditation and Labelling (ISEAL) Alliance.

De SAN heeft onder meer RA-Cert, IMO-India and Indocert geaccrediteerd in India om audits uit te voeren. Deze instellingen zijn daarnaast geaccrediteerd door de IOAS, de International Organic Accreditation Service. De afgelopen zes jaar heeft de Rainforest Alliance training en begeleiding verzorgd voor de theesector in Assam om de sociale en milieu-impacts van de theeproductie te verbeteren. Daarbij lag de focus vooral bij de strikte eisen van de SAN standaard.

Audits
Het auditproces in het certificeringssysteem bestaat uit jaarlijks geplande audits en, waar nodig, onaangekondigde audits. Wanneer klachten binnenkomen, kan een onderzoeksaudit worden uitgevoerd. Dit is een onaangekondigde inspectie naar aanleiding van een klacht over een Rainforest Alliance gecertificeerde boerderij of coöperatie, bedoeld om grondig te onderzoeken of de boerderij de SAN Standaard naar behoren naleeft. Als het bedrijf niet in overeenstemming is, kan het zijn certificaat onmiddellijk verliezen of krijgt heteen deadline om de gesignaleerde problemen op te lossen. Als gevolg van de beschuldigingen van de BBC worden nu ongeplande onderzoeksaudits van Rainforest Alliance gecertificeerde boerderijen uitgevoerd in de regio Assam door de lokale certificerende instellingen. Als er plantages blijken te zijn die die de SAN standard overtreden, zullen verdere maatregelen worden genomen, die zo ver kunnen gaan als het intrekken van de certificering.

Minderjarige arbeid
Terwijl het in dienst nemen van jonge werknemers in de leeftijd van 14 tot 18 jaar is toegestaan volgens de Indiase wet, heeft de SAN standaard een strengere eis: de minimumleeftijd is gesteld op 15 jaar. Plantages die jonge werknemers in dienst hebben moeten extra maatregelen treffen om hen te beschermen. Dit is een kritisch criterium waaraan een boerderij moet voldoen om te worden gecertificeerd. Als dit criterium wordt overtreden, zal de boerderij zijn certificering verliezen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Onder de SAN standaard moeten bedrijven gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden aan hun personeel, zonder kosten. Alle werknemers moeten deze dragen bij de toepassing van landbouwchemicaliën. Ook dit is een kritisch criterium. Schending ervan kan een boerderij zijn certificering.

Huisvesting en sanitaire problemen
De SAN standaard bestaat momenteel uit meerdere criteria en eisen die betrekking hebben op arbeids- en leefomstandigheden van de werknemers op boerderijen, waaronder de volgende:

5.14 Huisvesting die het bedrijf aanbiedt aan haar permanente of tijdelijke werknemers moet goed ontworpen, gebouwd en onderhouden zijn zodat ze goede hygiënische omstandigheden, gezondheid en veiligheid bevordt. Woonruimtes moeten apart liggen van de productie. Het ontwerp, de grootte en de bouw van slaapzalen, barakken en andere woonruimtes, het type en de hoeveelheid van meubilair, en het aantal en de locatie van sanitaire voorzieningen, douches, en plekken om te wassen en koken moeten alle voldoen aan de geldende wetten.

Dit criterium is geen kritisch criterium in de SAN standaard, maar een eis tot continue verbetering. Dit betekent dat het mogelijk is dat een plantage wordt gecertificeerd terwijl deze niet volledig aan dit criterium voldoet, als deze wel voldoet aan alle kritische criteria. Bijvoorbeeld als deze plantage voldoet aan ten minste 80% van alle criteria, en verder ten minste 50% scoort voor ieder principe, zoals principe 5, eerlijke behandeling en goede arbeidsomstandigheden voor werknemers. Niet-nalevingen zijn vastgelegd in het auditverslag. Ze worden jaarlijks gecontroleerd en van boerderijen wordt verwacht dat ze deze uiteindelijk oplossen. Doen ze dat niet, dan leidt dat tot een vermindering van de certificatie-score, die op zijn beurt weer kan leiden tot verlies van de certificering.

Plantages hebben meestal programma’s om continu de huisvesting die ze bieden te verbeteren. De theesector in Assam, inclusief de boerenbedrijven die de BBC bezocht, kampte de afgelopen jaren met zware druk op de productiekosten, als gevolg van lage theeprijzen wereldwijd in combinatie met tegenvallende theeproductie als gevolg van droogte, ernstige plagen en regelmatige overstromingen. Helaas hebben veel plantages in de regio hun deuren moeten sluiten door deze moeilijke economische tijden. Daarom werken wij samen met de thee-industrie en plantages aan oplossingen die economisch haalbaar zijn en tegelijkertijd leiden tot verbeteringen van de omstandigheden op de plantages.

Het is belangrijk om op te merken dat de nieuwe versie van de SAN standaard, die in januari 2016 wordt verwacht, onder voorbehoud van goedkeuring van de SAN-Boardin oktober 2015 – dezelfde eis omvat voor omvat schone, veilige en gezonde huisvesting, maar met één belangrijk verschil: het zal dan een kritisch criterium zijn, wat betekent dat plantages geen certificering kunnen ontvangen als ze niet aan deze eis voldoen.

Lonen
Als certificeringssysteem pleiten wij voor meer aandacht voor het problem van lage lonen. Hiervoor werken we samen met de ISEAL Alliance aan een gemeenschappelijk conceptvoor leefbaar loon. Dit doen we gezamenlijk met de Fairtrade Labelling Organisation, UTZ en Social Accountability International. De nieuwe 2016 SAN standaard zal theeplantages stimuleren om een leefbaar loon uit te betalen in het kader van de ISEAL Living Wage coalition.

India is de tweede grootste theeproducent ter wereld, en de regio kampt met aanhoudende uitdagingen in de theesector. De Rainforest Alliance is ervan overtuigd dat certificering, en de training die bij dit proces hoort, leidt tot verandering op de lange termijn en verbeteringen voor mensen en gemeenschappen wereldwijd. Hoewel certificering geen perfect systeem is – dat is een van de redenen waarom de SAN standaard regelmatig wordt herzien en geactualiseerd – is het transparant en biedt het een manier voor werknemers en betrokken burgers om problemen, die moeten worden onderzocht en aangepakt, te melden. Wij complimenteren de bedrijven die Rainforest Alliance boerderijen beheren en die van deze boerderijen kopen, en ook de mensen die op deze boerderijen werken. De overgrote meerderheid van deze mensen is heel gemotiveerd om de sociale- en milieuomstandigheden te verbeteren, en hiermee hun levens en die van hun familie en buren. Wij gaan door met het ondersteunen van deze producenten en bedrijven en we vergezellen hen op hun weg naar duurzaamheid.

September 2015

Theebladeren op de Kericho-plantage in Kenia. Foto: Caroline Irby.

Theebladeren op de Kericho-plantage in Kenia. Foto: Caroline Irby.

 

One thought on “BBC onderzoek naar theeplantages in Assam

  1. Pingback: de grote Unilever-lakmoesproef één jaar later | recepten en nieuwsjes vanuit de Dorpsstraat, nummer 31

Laat een Reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s