Arbeidsrechten/Thee

Werken aan betere arbeidsomstandigheden op theeplantages

Sinds 2007 werkt de Rainforest Alliance samen met theeboeren aan de verduurzaming van hun productie. Inmiddels is 14 procent van de wereldhandel in thee afkomstig van door Rainforest Alliance gecertificeerde plantages. Dit wil niet zeggen dat er geen uitdagingen meer zijn. 

Gedurende het afgelopen jaar steeg het aandeel Rainforest Alliance gecertificeerde thee met 28 procent ten opzichte van een jaar eerder. Inmiddels is het grootste deel van de Keniaanse theeboeren gecertificeerd, evenals vele boeren in andere Oost-Afrikaanse landen. In totaal gaat het om een kleine 200 boeren in deze regio.

Certificering
In de theesector komen een aantal problemen voor die wijdverbreid zijn. Zo komt seksuele intimidatie vaak voor in Kenia waarbij  vrouwen bijvoorbeeld wordt gevraagd om seksuele diensten te verlenen voor een baan, of voor een promotie. Landelijk gezien is de helft van de Keniaanse vrouwen slachtoffer van seksueel of huiselijk geweld. Certificering draagt bij aan een oplossing voor deze problemen, ook door middel van bewustwording en een proces van cultuurverandering. Maar dat vergt tijd.

Thee plukken op een Rainforest Alliance gecertificeerde plantage.

Thee plukken op een Rainforest Alliance gecertificeerde plantage.

SAN-standaard
De SAN-standaard voor duurzame landbouw, waarmee Rainforest Alliance werkt, vereist goede en veilige arbeidsomstandigheden. Om gecertificeerd te worden, moeten plantages en de boeren aan een lange lijst criteria voldoen, waar vakbondsvrijheid, en geen discriminatie of slechte behandeling onderdeel van zijn. Door de jaren wordt vervolgens aan verdere verbeteringen gewerkt.  Indien dergelijke criteria worden geschonden , dan moet de situatie verbeterd worden om de certificering te kunnen behouden. of het certificaat kan worden ingetrokken

Audittechnieken
Een belangrijk onderdeel van de SAN-standaard is de bescherming van werknemers tegen (seksuele) intimidatie en discriminatie. Wij zijn gaan kijken naar de manier waarop de jaarlijkse audits worden uitgevoerd. Zaken als seksuele intimidatie en discriminatie worden niet gemakkelijk besproken en zijn heel moeilijk aan het licht te brengen. We zijn daarom hard aan het werk gegaan om onze sociale audit methoden te verbeteren. Sinds afgelopen oktober gebruiken we deze hernieuwde methoden in Rwanda, Kenia, Tanzania, Burundi, Malawi, Oeganda en Zimbabwe. Alle auditoren daar hebben specifieke training gekregen. Daarnaast is er nu bij elke audit minstens één vrouwelijke onderzoeker aanwezig, die in alle vertrouwelijkheid, zonder aanwezigheid van een manager, vrouwelijke arbeiders kan interviewen. Ook moet er bij elke controle een sociaal wetenschappelijke expert aanwezig zijn.

Samenwerking is nodig
Helaas is certificering alleen niet genoeg om dit probleem aan te pakken. Er bestaat dus bijvoorbeeld in Kenia een cultuur die dit misbruik toestaat. Er is samenwerking tussen rechtenorganisaties, bedrijven en certificeringprogramma’s en overheden nodig om programma’s voor gedragsverandering op te zetten.

Leefbaar loon
Een andere kwestie op de theeplantages waar we aan werken is leefbaar loon voor de arbeiders. Leefbaar loon is uitermate belangrijk om een duurzaam levensonderhoud op te bouwen, iets wat samen met behoud van biodiversiteit de missie van de Rainforest Alliance vormt.

Maar wat is precies een leefbaar loon? Een eenduidige definitie, toepasbaar op alle landen en elke denkbare situatie, ontbrak. Die is nu ontwikkeld, gebaseerd op de ‘basisbehoeften’ van de internationale VN-arbeidersorganisatie ILO, die werkt aan betere omstandigheden voor alle werkende mensen wereldwijd. Deze basisbehoeften bestaan uit acht behoeften zoals voedsel, kleding en huisvesting, maar ook een kleine buffer voor onvoorziene omstandigheden.

Theebladeren op de Kericho-plantage in Kenia. Foto: Caroline Irby.

Theebladeren op de Kericho-plantage in Kenia. Foto: Caroline Irby.

Om gezamenlijk een antwoord te vinden op de vraag wat een leefbaar loon moet zijn, zit de Rainforest Alliance sinds 2013 samen met andere leden van de ISEAL Alliance, waaronder Fair Trade en UTZ Certified in een werkgroep. Internationale ILO-experts Richard en Martha Anker hebben een drietal pilotonderzoeken gedaan en hiermee een hele nieuwe methodologie ontwikkeld om leefbaar loon te berekenen en met de bestaande loonniveaus te vergelijken.

Hernieuwde SAN-standaard.
In de loop van dit jaar zal de nieuwe versie van de SAN-standaard worden gepubliceerd. Hierin wordt opgenomen dat lonen worden vergeleken met de hoogte van een leefbaar loon. Zonodig dienen plannen te worden gemaakt om de lonen geleidelijk aan te laten stijgen. Hiermee wordt een extra instrument in handen gegeven van vakbonden.

Productieketen
In Malawi zijn we samen met Oxfam en de Ethical Tea Partnership een samenwerking gestart om duurzame manieren te vinden om de lonen op de theeplantages in dit land te verbeteren. In dit Afrikaanse land worden de lonen landelijk bepaald en niet per plantage.  Er is een sectorbrede ontwikkeling nodig in de hele productieketen.

We hebben de laatste jaren aardig wat progressie gemaakt om boeren en hun arbeiders een beter leven te geven. Maar we zijn er nog niet. Daarom blijven we ons inzetten voor een beter levensonderhoud en veilige werkomgeving voor iedereen op de boerderijen met wie wij samenwerken.

Lees meer over de impacts van Rainforest Alliance certificering op Afrikaanse theeplantages in het rapport ‘Improving Practices, changing lives.’

One thought on “Werken aan betere arbeidsomstandigheden op theeplantages

  1. Pingback: Waar komt thee met het groene kikkertje vandaan? | The Frog Blog Nederland

Laat een Reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s