Landbouw

Geld verdienen aan de Amazone zonder bos te kappen

Geld verdienen aan de Amazone zonder het regenwoud in gevaar te brengen? Ja het kan. Bosproducten anders dan hout vormen een alternatieve inkomstenbron voor bosbouw, veeteelt en landbouw, die een ernstige bedreiging vormen voor ’s werelds grootste regenwoud. Met het verzamelen van paranoten bijvoorbeeld verdient de lokale bevolking van het gebied geld, terwijl het regenwoud intact blijft.

En dat is nodig. Ook al is het Amazonegebied nog steeds een immens woud van ongeveer 370 miljoen hectare groot, verdeeld over negen Zuid-Amerikaanse landen, toch is ruim de helft van het oorspronkelijke woud al verdwenen. Ooit vormde het 14 procent van het hele aardoppervlak, nu nog maar 6 procent. Maar nog steeds is het gebied van onmisbaar belang. Niet alleen bevat het Amazonewoud een vijfde van de totale zoetwatervoorraad van onze planeet, 30 procent van alle fauna en flora leeft er. Verder heeft het gebied een enorm reservoir aan mineralen.

Francisco Kennedy de Souza, een Kleinhans fellow van de Rainforest Alliance en onderzoeker aan zowel de Amerikaanse Indiana Universiteit als de Universidade Federal do Acre (UFAC) in Brazilie, doet onderzoek naar duurzame economische modellen voor gebruik van het Amazonewoud. Belangrijk daarbij zijn de zogeheten non-timber forest products (NTFPs), de niet-hout bosproducten. Die kunnen een alternatieve inkomstenbron zijn voor lokale gemeenschappen, waarmee ze zowel het bos beschermen als een redelijk inkomen kunnen verdienen. Kennedy de Souza legt uit.

Onderzoeker Francisco Kennedy de Souza. Foto: Eco-Index.

Onderzoeker Francisco Kennedy de Souza. Foto: Eco-Index.

Waarom de focus op deze producten bij het onderzoek?
“Landbouw, veeteelt en bosbouw zijn belangrijke economische activiteiten voor de families die in deze regio wonen. Tegelijk zijn ze belangrijke oorzaken voor ontbossing. Uit ons onderzoek naar gemeenschappen in nederzettingen in het woud blijkt dat de mensen het meeste geld verdienen met veeteelt, maar daarvoor ontbossen ze de helft van hun land. Nederzettingen die landbouw bedrijven ontbossen ongeveer 20 procent van hun land, terwijl de gemeenschappen die voor hun inkomen alleen afhankelijk zijn van bosproducten slechts 7 procent ontbossing laten zien op hun land. Hun inkomen is wel weer de helft van de veeteeltnederzettingen. Daarom is het duidelijk dat de oogst van deze niet-hout producten uit het woud een succesvolle economische activiteit kan zijn ook al is het niet meest winstgevende. Met ons onderzoek willen we weten wat we moesten doen om de economische levensvatbaarheid ervan te verbeteren, hoe we de economische situatie van families die afhankelijk zijn deze producten kunnen verbeteren.”

Waarom zijn de bosproducten minder winstgevend dan andere activiteiten in het bos?
“Er is intensieve arbeid voor nodig om ze te oogsten en ze groeien in afgelegen gebieden, waardoor de verkoop ervan moeilijker is en dus kostbaarder. Er zijn maar een aantal gemeenschappen die succesvol bosproducten uit de Amazone naar Europa en zuidelijk Brazilie exporteren. Een andere factor die het moeilijk maakt is dat de Braziliaanse overheid in 1999 stukken bos veranderde in gebieden die slechts focussen op de productie van één soort bosproduct. Dus gebieden waar bijvoorbeeld alleen duurzaam rubber mag worden gewonnen of duurzame paranoten. Daardoor gingen de productie- en marketingkosten omhoog, net als de kwetsbaarheid voor prijsfluctuaties.”

Paranoten

Paranoten.

Maar hoe kan je dan mensen ervan overtuigen te kiezen voor bosproducten in plaats van veeteelt of landbouw, waarmee ze veel meer geld verdienen? “Een interessante uitkomst van ons onderzoek is dat, ook al verdienen ze minder dan degenen die werken met veeteelt of landbouw, de gemeenschappen die leven van bosproducten nog altijd inkomsten (tussen de 5,33 en 6,42 dollar per dag) genieten die hoger zijn dan het landelijk gemiddelde en ver boven de armoedegrens van de Wereldbank. Ook hebben deze gemeenschappen de afgelopen tien jaar belangrijke sociale vooruitgang laten zien en verbeteringen gemaakt op het gebied van onderwijs, gezondheid en infrastructuur. We geloven dat alleen de winstgevendheid analyseren niet de beste manier is om hun inkomsten te meten. We moeten ook kijken de verbeteringen in kwaliteit van leven en dit promoten als een voordeel van deze economische activiteit, naast de belangrijke bescherming van het woud.”

Hoe kan de economische levensvatbaarheid van bosproducten anders dan hout worden verbeterd?
“Het is essentieel dat regeringen, NGO’s en andere organisaties de gemeenschappen helpen om hun productie te diversifiëren zodat ze minder risico’s en productiekosten hebben. De producenten moeten ook de krachten bundelen om hun volumes te laten stijgen, zodat de toegang tot markten verbetert, en om samen bulkverkopen te organiseren. Zo kunnen meerdere gemeenschappelijke coöperaties worden geïntegreerd in één entiteit die hen vertegenwoordigt met grote afnemers, zodat ze belangrijke, langlopende contracten kunnen krijgen. Tegelijkertijd moeten deze gemeenschappen betaald worden voor de diensten die ze leveren op het gebied van milieu en natuurbescherming. Dit zou ook de waarde van deze bosproducten kunnen verhogen en meer investeringen in extensieve landbouw en veeteeltproductie verder ontmoedigen.”

rubber

Rubber.

 

Kan certificering, zoals die van de Rainforest Alliance, helpen om gemeenschappen duurzamer hun grondstoffen te gebruiken?
Certificeringen zijn belangrijk in duurzame strategieën. Ze hebben een positieve impact op het genereren van inkomsten, organisatie van gemeenschappen, administratie en productmarketing. Ons onderzoek laat zien dat certificering echter effectiever is in economisch opzicht en natuurbescherming wanneer gemeenschappen meerdere producten certificeren. Dus elk certificeringprogramma moet overwegen zich te richten op het hele aanbod van een gemeenschap en niet op dat ene product.”

Lees het volledige interview op de website Eco-Index.

Leer meer over de duurzame productie van paranoten in het Peruviaanse deel van de Amazone:

 

 

Laat een Reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s